Reeglid

Laagri edukaks toimimiseks peavad paigas olema ka reeglid. Kõik laagris osalejad peavad reegleid järgima.

1. Kuulan laagri grupijuhte ja korraldajaid.
2. Probleemide korral pöördun grupijuhi poole.
3. Vastutan enda tegevuse ja asjade eest ise.
4. Hoian laagri inventari.
5. Laagri territooriumilt lahkudes teavitan kasvatajat või laagri korraldajat.
6. Võtan laagri üritustest osa täies mahus.
7. Prügi maha ei viska ja vastutan enda jäätmete eest ise.
8. Omavahel saame hästi läbi, halvasti ei ütle ega kakle.
9. Seadused kehtivad ka laagris.
10. Suitsetamine toimub ainult selleks ettenähtud kohas.
11. Urineerin ettenähtud kohas.
12. Olen sõbralik ja abivalmis.
13. Lubatud on tarvitada ainult lahjat alkoholi omal vastutusel.
14. Alkoholi tarvitamine ei tohi takista laagri tegevustest osa võtmist.

Laagri reeglite tahtlik rikkumine võib kaasa tuua laagrist eemaldamise, mille puhul. maksumust ei kompenseerita.